(Mutil + DHA) – Viên uống bổ sung chất thiết yếu cho phụ nữ có thai